Kontakt

Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

Odsjek za logopediju
Borongajska cesta 83f
10 000 Zagreb
Tel: +385 (0)1 245 7543
E-mail: jkuvac@erf.hr
http://www.erf.unizg.hr/hr/

© 2018 Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu