Hrvatska leksička baza (HLB)


Dobrodošli u Hrvatsku leksičku bazu – portal na kojemu možete pretraživati preko 1000 riječi na temelju nekoliko uvjeta kao što su učestalost, predočivost ili duljina riječi. Riječi možete pretraživati pojedinačno ili prema unaprijed određenim uvjetima.


Trenutni fond riječi u Hrvatskoj leksičkoj bazi preuzet je iz triju dijagnostičkih testova za procjenu jezičnih sposobnosti kod djece i odraslih:

Sveobuhvatni test afazije (CAT test) – Jelena Kuvač Kraljević i suradnice (u pripremi).
Komunikacijske razvojne ljestvice (KORALJE) – Melita Kovačević, Zrinka Jelaska, Jelena Kuvač Kraljević, Maja Cepanec (2007) Jastrebarsko: Naklada Slap.
Peabody slikovni test rječnika (PPVT-III-HR) – Lloyd M. Dunn, Leota M. Dunn, Melita Kovačević, Nevena Padovan, Gordana Hržica, Jelena Kuvač Kraljević, Maja Mustapić, Gordana Dobravac, Marijan Palmović (2010) Jastrebarsko: Naklada Slap.


Hrvatska leksička baza razvija se u sklopu projekta Jezična obrada u odraslih (Hrvatska zaklada za znanost; UIP-11-2013-2421) pod voditeljstvom izv. prof. dr. sc. Jelene Kuvač Kraljević, a izradio ju je tim stručnjaka iz Laboratorija za psiholingvistička istraživanja Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta.


Podatci preuzeti s ove baze mogu se isključivo rabiti u kliničke i istraživačke svrhe. Za sve dodatne zahtjeve i pitanja možete se obratiti na labpolin@erf.hr


Ukoliko koristite Hrvatsku leksičku bazu citirajte ju na sljedeći način:
Kuvač Kraljević, J., Olujić, M. (2016) Hrvatska leksička baza (HLB). Zagreb: Laboratorij za psiholingvistička istraživanja

 

Molimo Vas da i Vi doprinesete nastavku izgradnje ove baze tako što ćete ispuniti Upitnik za procjenu predočivosti i učestalosti riječi.© 2016 Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu