Hrvatska leksička baza (HLB)


Dobrodošli u Hrvatsku leksičku bazu – portal na kojemu možete pretraživati više od 2.500 riječi na temelju obilježja učestalosti, predočivosti, poznatosti, konkretnosti, dobi usvajanja, duljine i vrste riječi.
Riječi možete pretraživati pojedinačno ili prema odabranim obilježjima.Trenutni fond riječi u Hrvatskoj leksičkoj bazi preuzet je iz probirnih i dijagnostičkih testova za procjenu jezičnih sposobnosti kod djece i odraslih te jedne jezične baze:

Komunikacijske razvojne ljestvice (KORALJE) – M. Kovačević, Z. Jelaska, J. Kuvač Kraljević, M. Cepanec (2007). Jastrebarsko: Naklada Slap.
Peabody slikovni test rječnika (PPVT-III-HR) – L. M. Dunn, L. M. Dunn, M. Kovačević, N. Padovan, G. Hržica, J. Kuvač Kraljević, M. Mustapić, G. Dobravac, M. Palmović (2010). Jastrebarsko: Naklada Slap.
Elektronički probirni test jezičnih sposobnosti (e-Potjeh) - J. Kuvač Kraljević, G. Hržica, N. Padovan, L. Kologranić Belić, M. Olujić, A. Matić, I. Srebačić, M. Peretić (2017). Jastrebarsko: Naklada Slap.
Sveobuhvatni test za procjenu afazije (CAT test) – J. Kuvač Kraljević, K. Lice, A. Matić (2019). Jastrebarsko: Naklada Slap.
Nove Reynell razvojne jezične ljestvice (NRDLS-HR) - J. Kuvač Kraljević, L. Kologranić Belić, G. Hržica, M. Kovačević (2019). Jastrebarsko: Naklada Slap.
HR-komunikacijska razvojna ljestvica-III J. Kuvač Kraljević (u pripremi)
J. Kuvač Kraljević, G. Hržica, K. Lice (2017). CroDA: a Croatian discourse corpus of speakers with aphasia. Croatian Review of Rehabilitation Research, 53(2), 61-71.


Podatci preuzeti s ove baze mogu se isključivo rabiti u kliničke i istraživačke svrhe. Za sve dodatne zahtjeve i pitanja možete se obratiti na jkuvac@erf.hr


Hrvatska leksička baza razvija se u sklopu projekata Jezična obrada u odraslih govornika (Hrvatska zaklada za znanost; UIP-11-2013-2421) pod voditeljstvom izv. prof. dr. sc. Jelene Kuvač Kraljević i Višerazinski pristup govornom diskursu u jezičnom razvoju (Hrvatska zaklada za znanost; UIP-15-2017-6603) pod voditeljstvom doc. dr. sc. Gordane Hržice


Ukoliko koristite Hrvatsku leksičku bazu u istraživačke ili kliničke svrhe citirajte ju na sljedeći način:
Kuvač Kraljević, J., Olujić, M. (2018). Imageability and subjective frequency of the 500 rated nouns in the Croatian Lexical Database. Suvremena lingvistika, 44(85), 73-90.

 


Molimo Vas da i Vi doprinesete nastavku izgradnje ove baze tako što ćete ispuniti Upitnik za procjenu.© 2018 Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu